Počet výsledků: 176

Výsledky se týkají zvoleného oboru PS Psychologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Psychologie: Psychologie
zahrnout jen obhájené práce

Al-Kheir, Fady

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vize a její vliv na motivaci zaměstnanců společnosti INANA GROUP

Babičová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Motivace ke studiu a vztah k self u studentů Masarykovy univerzity

Bednaříková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Preference barev jako indikátor dlouhodobého emočního nastavení

Bednaříková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Analýza systému odměňování společnosti CAT CUT s.r.o.

Beránek, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince

Beránková, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Sociální klima třídy žáků se specifickými výchovně vzdělávacími potřebami

Beranová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Analýza psychosociálních potřeb klientů domova "Na půli cesty"

Bezdičková, Edita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Buď mojimi očami: využitie fotografie v psychológii

Blažejovská, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Souvislost všímavosti s citovou vazbou a spokojeností v partnerském vztahu u mladých dospělých

Blažková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Sebeprezentace v online seznamkách

Blinka, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2005

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Fantasy RPG hry v kontextu hlubinné psychologie

Bolek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vývoj smysluplnosti života klientů v terapeutické komunitě pro drogově závislé

Boženková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Percepce soběstačnosti a sebehodnocení osob s fyzickým postižením

Brabcová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Souvislost parentifikace s kvalitou vztahu mezi sourozenci v období střední adolescence

Brabenec, Luboš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vliv emocí na retrospektivní vnímání času

Brablecová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Závislost na internetu a attachment

Břeňová, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Subjektivní vnímání genderových aspektů reklamy a jejich dopad na genderovou identitu

Březinová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Postoje k genderovým rolím

Bsoul, Sami

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Shodné a rozdílné prostředí jako kontext pro zapamatování a vybavování z paměti

Buráňová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Pracovní spokojenost u pracovníků v oblasti informačních technologií ve vztahu k zájmům a stylu attachmentu