Počet výsledků: 34

Výsledky se týkají zvoleného oboru SO Sociologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Politologie: Sociologie
zahrnout jen obhájené práce

Černín, František

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Privatizace a individualizace náboženství u katolických věřících

Dacko, Ivan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Sociálna náuka Rímskokatolíckej cirkvi ako diskurz postmoderného vedenia

Dokulilová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Homosexualita v diskurzu sociologie, psychologie a sexuologie

Doláková, Bohuslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Božena Němcová jako žena s tajemstvím

Flora, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Význam etnicity ve rwandském konfliktu

Gajdušková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Multikulturalismus v České republice

Hurný, Juraj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Transitory urbanities - príklad priestorovo determinovanej komunity?

Chromý, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Teorie racionální volby v sociologii náboženství

Khazalová, Gaby

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Pojetí spravedlnosti v městském prostoru

Klementová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Analýza vývoje postojů české majoritní společnosti k imigrantům

Král, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Nová sociální hnutí a aktivismus na tribunách: případ kritické angažovanosti fotbalových fanoušků v ČR

Kriš, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Sociologie smradu

Kuběnová, Vladimíra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Srovnání dvou typů prestižních brněnských čtvrtí: Případ Soběšic a Stránic

Lazar, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Pozitivní sociální deviace: deviantní koncept ve studiu sociálních deviací?

Macková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Opouštění domácností rodičů v ČR a vybraných evropských zemích: Sekundární analýza dat "European Social Survey 2004"

Marek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Individualismus a religiozita v české a slovenské společnosti

Martincová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Primární prevence násilí na ženách

Mikutowská, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Antisemitismus jako sociální jev v současnosti v rámci českého prostoru optikou strukturálně-funkcionalistického paradigmatu

Očadlíková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Oddělené soužití jako alternativní forma partnerských vztahů

Páralová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Strategie vietnamské menšiny při ekonomické integraci do české společnosti