Počet výsledků: 41

Výsledky se týkají zvoleného oboru PL Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní teritoriální studia: Politologie
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Komparace volebních kampaní ODS a ČSSD před volbami do PS v roce 2010

Boďová, Silvia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující výběr politické strany mezi prvovoliči ve slovenských parlamentních volbách 2016

Bouška, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Krajská politika v Pardubickém kraji od roku 2004

Drnovská, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Proměna postavení finského prezidenta od roku 1944 do současnosti - ústavní i reálné působení

Fialová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Negativní kampaň v americké politologii

Freslová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Komunikace mezinárodních nevládních neziskových organizací: "guerillové" versus "klasické" kampaně Amnesty International

Gabíková, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Liga Severu ako vládna strana

Hamřík, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Proporcionalita personalizovaných pomerných systémov. Analýza volieb v spolkových republikách Bavorsko, Sasko a Porýnie-Falcko

Hirlík, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Komparace subjektů Žít Brno a A co Brno? v kontextu lokálních politických hnutí

Horáčková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Charakter režimu Kaddáfího Libye

Hrabicová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Dánský volební systém a jeho účinky na systém politických stran

Hruška, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Postavení Senátu v politickém systému České republiky: kvantitativní analýza

Ivánek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Permanentní kampaň jako efektivní nástroj politického marketingu?

Jagošová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Postavení kurdské menšiny v Sýrii

Jenčíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Smíšený volební systém v Maďarsku a jeho vliv na stranický systém

Jesenská, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Koaliční vládnutí v zemích konsensuální demokracie a severských státech na příkladech Belgie, Nizozemí, Dánska a Švédska

Kaspřík, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Řešení otázky životního prostředí v libertarianismu

Kostelecká, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: "Přeběhlictví" v české politice

Král, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Vliv primárek v Iowě a New Hampshiru na prezidentské kandidáty

Lasák, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky Slovinska od vzniku samostatného státu