Počet výsledků: 64

Výsledky se týkají zvoleného oboru PS Psychologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Psychologie
zahrnout jen obhájené práce

Andělová, Tereza

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Pocity a potřeby matek po předčasném porodu

Barbiriková, Elena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Osobnostní determinanty výkonové motivace vysokoškolských studentů

Bednářová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Životní zkušenost adolescentů s prarodiči trpícími Alzheimerovou chorobou

Čermáková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vliv sebepojetí jedince na preferenci značky

Češková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Kurzy osobnostního růstu a jejich vliv na sebereflexi a sebehodnocení u studentů

Duchoňová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Zaměstnávání osob s mentálním postižením: představy a zkušenosti

Floriánová, Edita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Stáří a sexualita

Halásová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vliv studia na univerzitě třetího věku na self-esteem u osob seniorského věku

Heinigová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Všichni moji blízcí: Hierarchie citové vazby v rané a střední adolescenci

Hejtmánková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Postoje dětí v mladším školním věku k tělesně postiženým lidem

Hoďáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Prožívání nepřítomnosti otce v souvislosti s identifikací s mužskou rolí

Horváth, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Zaměstnávání osob s mentálním postižením: Kasuistika z dílny „V růžovém sadu“

Hošťálková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Experimentální ověření souvislosti mezi sourozeneckou konstelací a prosociálním chováním

Hrstková, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Preference barev v závislosti na míře extroverze

Chytilová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Proměny partnerského vztahu po narození prvního dítěte

Janů, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Percepce vztahu s rodiči u adolescentů umístěných v dětském domově se školou

Jedličková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Sociální opora jako pomoc při zvládání rozchodů u adolescentů

Jelínková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Zkušenost matek s dcerami v období vynořující se dospělosti

Káčerová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vědomí vlastní konečnosti – strategie zvládání ve stáří

Kalinová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Zkušenost postižení autismem u vlastního sourozence