Počet výsledků: 46

Výsledky se týkají zvoleného oboru EVS Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mediální a komunikační studia: Evropská studia
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Opatření Evropské unie v reakci na boj s ekonomickou krizí v letech 2008 – 2009

Bazgierová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Komparace autonomního postavení Katalánska a Skotska v rámci domovských států

Bezegová, Edita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Mediální agenda EU: trendy a současný stav

Blinková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Role českého předsednictví při řešení plynové krize v lednu 2009

Burianová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Rola Európskej únie v transformačnom procese mediálneho priestoru na Slovensku

Csicsaiová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Výber prvého českého generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie

Dančíková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Vplyv ľavicovej ideovej orientácie súčasnej slovenskej vlády na konkurencieschopnosť hospodárstva

Dobrovolná, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Efektivita předvstupní pomoci v rámci společné zemědělské politiky EU: program SAPARD pro Rumunsko a Bulharsko

Drozdová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Vztahy ES/EU a ACP - vzájemné obchodní vztahy a rozvojová pomoc

Dubská, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Analýza regionálního managementu v Pardubickém kraji

Firbasová, Mariana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Irský euroskepticismus - Referendum o Lisabonské smlouvě

Floreková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Přímá demokracie jako prostředek odstranění demokratického deficitu EU - koncept Heidrun Abromeit

Futáková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Česká média veřejné služby v kontextu informování o evropských záležitostech v letech 2008 - 2010: komparativní případová studie

Hájková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Úspěch Strany za nezávislost Spojeného království a významnost témat Evropské unie a imigrace ve Velké Británii

Havlík, Vratislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Implementace regionální politiky v SRN

Havlišová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Komunikační strategie českého předsednictví v Radě Evropské unie

Hromková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Nástroje EU při řešení bezpečnostních krizí a jejich použití

Chmelařová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Vliv socioekonomické konfliktní linie na stranický systém v Severním Irsku

Juřenová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Složení Spolkové rady Švýcarské konfederace v kontextu změn švýcarského stranického a politického systému v letech 1999-2008

Karlová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Evropská studia
Bakalářská práce: Specifické nástroje východního rozšíření: cíle a jejich plnění