Počet výsledků: 11

Výsledky se týkají zvoleného oboru SO Sociologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Psychologie: Sociologie
zahrnout jen obhájené práce

Černochová, Linda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Dítě versus kariéra. Dilemata mateřství, kariéry a potřeb dítěte v diskusích na www.rodina.cz.

Havlík, Juraj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: SLOVENSKÉ HISTORICKÉ (NE)VEDOMIE po '89: vývoj vzťahu verejnosti k udalostiam, obdobiam a osobnostiam novodobých slovenských dejín

Jelínek, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Integrace muslimů do české společnosti

Kočková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Sociologické koncepce sousedské komunity

Košíčková, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Proměny motivačních strategií ke vstupu do manželství a založení rodiny

Lakomý, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Postmaterialismus v České republice: Revoluce tichá, nebo žádná?

Mitro, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: The Making of Celebrity: An empirical investigation and search for the essential prerequisites of becoming famous

Novotná, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Prostor a sociální teorie

Synková, Mariana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Moderní město - život a výrobní pás

Ševeček, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Fenomén singles v sociologické teorii

Šindelář, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Autoritářství, povaha a vývoj konceptu