Počet výsledků: 154

Výsledky se týkají 8 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Geografie a kartografie: Environmentální studia FSS - Humanitní environmentalistika: Environmentální studia FSS - Humanitní studia: Environmentální studia FSS - Mediální a komunikační studia: Environmentální studia FSS - Politologie: Environmentální studia FSS - Psychologie: Environmentální studia FSS - Sociální politika a sociální práce: Environmentální studia FSS - Sociologie: Environmentální studia
zahrnout jen obhájené práce

Adamková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Possible consequences of the Dakota Access Pipeline as seen by various actors of the case: Critical discourse analysis

Bakošová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Príroda v art brut. Komunikácia človeka s prírodou

Balharová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Svépomocná nepeněžní ekonomika na internetu

Balharová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Reflexe havárie Deepwater Horizon na zpravodajských portálech vybraných amerických médií

Báňová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Účast veřejnosti v otázkách souvisejících s životním prostředím - kauza Amazon v Brně

Berka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Ekologie na táboře

Bosáková, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Fair Trade v praxi - Případová studie producentů banánů v Ekvádoru

Božková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Obchůdky na tenkém ledě? Výzvy a bariéry dobročinných obchodů v České republice

Bromová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Marketingová komunikace environmentálního uvědomění vybraných podniků

Buchtová, Agnieszka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Typy českých entomofágů a jejich motivace

Caklová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Včelařství v České republice z pohledu udržitelnosti

Čajka, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Plačimada: Interpretace sociálního hnutí v Kérale

Čech, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Bezobalové prodejny v Česku a jejich problémy

Čermáková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy

Čermáková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy

Činovská, Ľudmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Obraz šumavské blokády (2011) ve vybraných českých médiích

Čizmaziová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: DIY: "Urob si sám" z hlediska environmentalistiky

Čtvrtečková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Environmentální aspekty sociálního podnikání v praxi v ČR

Čuprová, Jolana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Současný tramping a jeho environmentální aspekty

Daňková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Péče o životní prostředí v mikroregionu Mohyla míru očima místních starostů