Počet výsledků: 91

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní environmentalistika (tříleté): Humanitní environmentalistika
zahrnout jen obhájené práce

Bačovský, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Vývoj krajiny a lidských sídel na území Líšně ve svědectví místních a pomístních jmen

Bajer, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Krajina a přírodní motivy v díle básníka Vladimíra Holana

Bittner, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Environmentální verze etického naturalizmu a polemika s nimi

Blail, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Umění v kontextu environmentální problematiky: Český dokumentární film v environmentálních souvislostech

Blažek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Ideová východiska a praxe současných (vybraných) okrašlovacích spolků v České republice v environmentálních souvislostech

Dostálová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Příroda jako nástroj televizní reklamy: střet světů

Došek, Miloslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Lokální multiplikátor jako indikátor lokalizace: případová studie obchodních subjektů ve vymezené oblasti Litoměřicka

Dusík, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Environmentální migrace v rozvojových zemích a krizových regionech

Ehrlich, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Alternativní formy cestování a měkký turismus

Fischerová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Odkaz Henry Davida Thoreaua: vliv deníkových próz na americké environmentální myšlení

Fraňková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Ničí práce svět? Použitelnost 2. termodynamického zákona a pojmu entropie v environmentální argumentaci

Gabrielová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: "Ekomóda": projev zmasovění nebo individualizace?

Gajdoš, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Estetická hodnota krajiny a biodiverzita

Hájková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Vývoj ochrany přírody a krajiny na Vlašimsku v kontextu zdejšího vlastenecko-regionálního hnutí a vývoje ochrany přírody v Českých zemích od počátků do roku 1989

Hauser, Dušan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Vztah bzeneckých vinařů k bzenecké krajině a ekologickému vinařství

Hejkrlík, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Environmentální dějiny mikroregionu "Sdružení obcí pod Kunětickou horou" od roku 1848

Hejzlarová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Ekonomika přírodních národů - Obraz přírodních národů v klasické a neoklasické ekonomii

Holoubková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Environmentální a sociologické souvislosti aktivních zón v městských veřejných parcích

Holub, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Obnovitelné zdroje energie, decentralizace společnosti a komunitní život

Hošková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Humanitní environmentalistika (tříleté)
Studijní obor: Humanitní environmentalistika
Diplomová práce: Analýza sporu o zrušení zahrádkářských kolonií v centru Brna