Počet výsledků: 115

Výsledky se týkají 13 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní environmentalistika: Genderová studia FSS - Humanitní studia: Genderová studia FSS - Mediální a komunikační studia: Genderová studia FSS - Mezinárodní teritoriální studia: Genderová studia FSS - Psychologie: Genderová studia FSS - Sociální politika a sociální práce: Genderová studia FSS - Sociologie: Genderová studia
zahrnout jen obhájené práce

Adámek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Maskulinita a sexismus v českém rapu

Andrašovová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Střídavá péče optikou účastníků diskusních fór

Bajerová, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderová analýza časopisu Zahrádkář a Můj dům

Bartáková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: „Dostal jsem ji jazykem": Přístup krajských živnostenských úřadů k sexismu v reklamě

Bartošová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Diskurz feminity časopisu Vlasta v období tzv. stalinizace československé společnosti

Benadová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Feministický backlash v českém kontextu

Brachová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Feministický diskurs a politika identity českých anarchofeministických časopisů a riot grrrls zinů

Brodacká, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: "Girl Power" ve světě Disneyho Čarodějek

Capoušková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Tělo a tělesnost v díle Fridy Kahlo z pohledu genderové teorie Iris Marion Young

Cenková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Intersekcionalita jako nástroj ke zkoumání kriminality žen

Čajkovičová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Ne/inkluzivnost feministického hnutí vůči transgender osobám

Černohorská, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Reprezentace násilí v médiích (diskurzivní analýza)

Čivrná, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Genderová studia
Bakalářská práce: Depressionista: role nemocného perspektivou genderu

Darebníková, Ivona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Svobodné mateřství jako individuální volba z hlediska potřeb dítěte

Doležalová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderová socializace a volný čas

Dostálová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Analýza diskurzu rakoviny prsu

Dostálová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Fenomén mužské anorexie genderovou optikou

Dovrtělová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Hegemonní maskulinita a zdůrazněná femininita v knížkách pro děti

Dvorská, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Stereotypy obětí a pachatelů domácího násilí v pořadu Sama doma

Fabiánová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderová reflexe přístupu k porodu ve Zdravotnických novinách