Počet výsledků: 302

Výsledky se týkají zvoleného oboru SPK Sociální politika a sociální práce (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Andrlová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Analýza potřeb integračních programů pro dospělé osoby s mentálním postižením na Vysokomýtsku

Augustinová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Návrh zlepšení interní komunikace na městském úřadě

Bajer, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Dilema pomoc versus kontrola v přístupu zaměřeném na člověka

Baláž, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Důsledky zvládání dilemat sociálních pracovníků-manažerů charitních služeb

Banzetová, Silvie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Pozitivně zpátky do práce - evaluace projektu

Barák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Tvorba sociálního programu

Baránková, Julie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Strategie, firemní kultura a personální řízení

Baranová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Životní styl sociálních pracovníků ve vztahu k jejich pomáhající profesi

Bartolšicová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: ZMĚNA ROLE HR MANAŽERŮ NA ROLI HR BUSINESS PARTNER V NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI

Bartošová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Sociální inkluze žen po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce

Bártová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Terciální prevence mladistvých pachatelů trestné činnosti v regionu Třebíčsko.

Bártová, Sylva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Etika v práci s klienty zbavenými svéprávnosti

Bendová, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Mediace v rozvodovém řízení – srovnání vybraných zemí EU

Beneš, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Analýza potřeb programů pro děti a mládež páchající delikventní činnost. Případová studie střediska výchovné péče v Liberci.

Benešová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Etická dilemata pracovníků v rámci rodinné péče Klokánek ve vybrané organizaci

Beránková, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Osamělost v sociální práci

Beranová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Vztah mezi rodinným životem a pracovní kariérou manažerek

Beranová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky rehabilitačního ústavu z hlediska komplexní péče o klienta

Blaháková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Zdroje pracovní motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci veřejné správy

Bláhová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Koncepce důchodové reformy v České republice