Počet výsledků: 90

Výsledky se týkají zvoleného oboru MVK Mezinárodní vztahy (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní teritoriální studia: Mezinárodní vztahy
zahrnout jen obhájené práce

Adamušková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Vliv revoluce v Sýrii na stabilitu Libanonu

Baďová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Vliv zavedení eura na pozici EU ve světové ekonomice

Bajerová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Analýza zahraniční politiky mikrostátu: Lichtenštejnsko

Bartošová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Komparace bezpečnostní a obranné politiky Čínské lidové republiky a Indické republiky v období let 2000-2010

Behenská, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Strategický přístup k energetické bezpečnosti na pozadí čínsko-japonských vztahů

Bělohoubková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Boj proti terorismu v agendě zahraniční politiky USA v období druhého funkčního období administrativy George W. Bushe a očekávané změny v této oblasti spojené s nástupem administrativy Baracka H. Obamy

Bilanová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: TNCs v rozvojových zemích a kontrola ochrany lidských práv na mezinárodní úrovni

Bosák, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Evropský diskurz a jeho proměny v post-Blairovské Británii

Cach, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Energetická bezpečnostní politika Číny na africkém kontinentě a její vliv na globální energetickou bezpečnost

Cieslar, Ceslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Válečné konflikty po ukončení studené války – případová studie – konflikt v Kosovu

Csuportová, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Vplyv menovej krízy začiatkom 90-tych rokov na stanovisko Veľkej Británie k prijatiu eura

Diničová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Pápežská diplomacia v medzivojnovom období

Dosoudil, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Komparativní analýza participace Visegrádské skupiny zemí v misi NATO ISAF

Drlíková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Teorie zralého momentu (Ripeness Theory) a její aplikace na severoirský konflikt

Filipová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Rusko-čínské vztahy v oblasti bezpečnosti a spolupráce v asijsko-pacifické oblasti – role Šanghajské organizace pro spolupráci

Fišer, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Postkonfliktní intervence EU v Bosně a Hercegovině z pohledu koncepce "civilní mocnosti"

Geisler, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Přístup prezidentů V. Havla a V. Klause k bezpečnostní agendě ČR

Glacová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Rusko v Radě Evropy a čečenská otázka

Haljuková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Nation branding a značka „Česká republika“

Havelka, Vlastimil

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Kapacita námořní přepravy ropy a její vliv na plynulost zásobování