Počet výsledků: 580

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Alternativní formy zaměstnání, flexibilita pracovního trhu a flexicurity

Andrlová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Analýza potřeb integračních programů pro dospělé osoby s mentálním postižením na Vysokomýtsku

Augustinová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Návrh zlepšení interní komunikace na městském úřadě

Báborská, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Dětská práce v rozvojovém světě

Bajer, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Dilema pomoc versus kontrola v přístupu zaměřeném na člověka

Baklíková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Flexicurity v ČR: flexibilní formy zaměstnání a jistoty na trhu práce

Baláž, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Důsledky zvládání dilemat sociálních pracovníků-manažerů charitních služeb

Balunová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Postoje a hodnoty mladých lidí a řešení konfliktu práce versus rodina

Baňasová, Zděnka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Životní situace rodin s autistickým dítětem školního věku

Banzetová, Silvie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Pozitivně zpátky do práce - evaluace projektu

Barák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Tvorba sociálního programu

Baránková, Julie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Strategie, firemní kultura a personální řízení

Baranová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Komparace aktivních politik zaměstnanosti v ČR a SRN

Baranová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Životní styl sociálních pracovníků ve vztahu k jejich pomáhající profesi

Bartková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Efektivita vzdělávání zaměstnanců společnosti Ferram

Bartolšicová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: ZMĚNA ROLE HR MANAŽERŮ NA ROLI HR BUSINESS PARTNER V NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI

Bartošová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Sociální inkluze žen po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce

Bártová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: The Role of Reconciliation Policies in Fertility Behaviour: A Study of Second Births in the UK

Bártová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Účinnost komunikace z hlediska posilování oddanosti pracovníků cílům

Bártová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Diplomová práce: Terciální prevence mladistvých pachatelů trestné činnosti v regionu Třebíčsko.