Počet výsledků: 15

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté): Evropská studia
zahrnout jen obhájené práce

Belko, Marián

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Vyjednávanie a hlasovanie v Rade Európskej únie po rozšírení v roku 2004

Čechovský, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Fenomén (i)migrace a imigrační politika Evropské unie

Černoch, Filip

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Energetická politika EU a energetické zájmy ČR

Dostál, Vít

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Paradiplomacie českých krajů: regiony jako aktér mezinárodní politiky

Dvořák, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Role regionálních vlád v procesu formulace národní unijní politiky a při její artikulaci na půdě Rady EU

Havlík, Vratislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Česká a německá města ve víceúrovňovém vládnutí regionální politiky EU

Homolová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Role Evropského sociálního fondu v procesu evropeizace politiky zaměstnanosti: regionální a lokální partnerství ve federalizovaných politických systémech

Hrabálek, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Ochrana hranic EU a role agentury FRONTEX v ní

Kubová, Radana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Regulace lobbingu v institucích Evropské unie: Odraz regulačních schémat Komise a Parlamentu ve společném regulačním mechanismu

Mocek, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Analýza průkaznosti jmenovitých hlasování v Evropském parlamentu

Smekal, Hubert

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Lidská práva v Evropské unii

Šipulová, Katarína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Externalities in Transitional Justice Decisions: The European Union and Transitional Justice Processes in Post-Communist Countries

Šteigrová, Leona

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Proces europeizace z hlediska vzdělávání a vzdělávací politiky

Vít, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: The Perception of national identity by political parties and its development in the context of European political space in the Czech Republic, Poland, and Slovakia between 2004 and 2013

Zatloukalová, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Evropská studia
Disertační práce: Konzultační režimy Evropské komise a postoje zájmových skupin k veřejným konzultacím