Počet výsledků: 3

Obor/plán
FSS - Humanitní studia: Sociální politika a sociální práce

Hroudová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Přínos počítačové gramotnosti pro sociální začlenění osob se zdravotním postižením

Klimentová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Role sociálního pracovníka na ZŠ ve vztahu k řešení sociálně patologických jevů ve školním prostředí

Kosinka, Jan Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Absence v povinné školní docházce dětí z romské sociálně vyloučené komunity v Brně