Počet výsledků: 41

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FSS - Mediální a komunikační studia: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Augustová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Očekávání terénních sociálních pracovníků o intervencích sociálních pracovníků na oddělení dávek hmotné nouze

Bajer, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Osobnostní rozvoj člena výcvikové komunity v přístupu zaměřeném na člověka (PCA)

Baláž, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Osobní asistence v konceptu ucelené rehabilitace.

Balunová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Romská otázka v médiích.

Barochová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Motivace restauratérů k pomoci lidem bez domova

Bayerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Sociální firma jako nový model pracovního a sociálního začlenění zdravotně znevýhodněných - náhrada nebo alternativa klasické chráněné dílny?

Bezuchová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Srovnání léčebných programů pro osoby s drogovou závislostí

Bojková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Disfunkční rodina jako rizikový faktor užívaní drog adolescenty

Boková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Přínos neformálního vzdělávání programu TenSing podle jeho absolventů

Dvořáková, Zuzana

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Analýza potřeb drogově závislých klientů propuštěných z trestu odnětí svobody či vazby v povýstupní péči Drogových služeb ve vězení a následné péče ve vybrané lokalitě

Janotová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Postoj pracovníků Probační a mediační služby k sociální opoře

Jochmanová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Volnočasové aktivity ve Sdružení Práh pohledem klientů

Kališová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Naplnění biopsychosociálních potřeb u klientů v domově pro seniory

Klimešová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Harmonizace práv neplatičů a zájmů obce

Klusáček, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Důležitost programů ekonomické reintegrace bývalých bojovníků pro snížení rizika znovu vypuknutí občanské války

Kolovrátková, Kristina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Intervence zaměřené na posílení postavení žen v projektech vybraných rozvojových agentur v České republice a v zahraničí

Kopáček, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Vnímání životního smyslu adolescenty s diagnózou ADHD

Kopřivová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Zhodnocení možností zavedení arteterapie orientované na klienty s poruchami autistického spektra do Domova sociálních služeb Slatiňany

Králová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Význam svépomocných skupin v systému léčby poruch příjmu potravy

Kubáčková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Možnosti využití principů logoterapie a existenciální analýzy při sociální a terapeutické práci s drogově závislými klienty Psychiatrické léčebny Kroměříž