Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 17044

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Benešová, Klára Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Bakalářská práce: Speciální kvadraturní formule

Benková, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Mesenchymální stromální buňky v léčbě autoimunních chorob

Benková, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Molekulární biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Zapojení Toll- like receptorů k zesílení imunosupresivních vlastností MSC.

Benovicsová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Stochastické modely síťového provozu

Benovicsová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Diplomová práce: Difuzní procesy

Benovičová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Matematické procházky

Benýšková, Anna

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biologie člověka
Studijní plán: Biologie člověka
Diplomová práce: Kloubní náhrady v ČR – přehled vývoje v čase a faktory ovlivňující výsledky léčby

Berecová, Valentína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Kvantově-mechanická analýza vlastností fází TiSe a TiSe2

Berecová, Valentína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Ab initio analýza nanočástic oxidů železa

Beregházyová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Paul Erdős a jeho Kniha

Beregházyová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Diplomová práce: Kvantilová regrese v analýze časových řad

Berka, Vratislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Hmotnostní spektrometrie v lipidomice cerebrálních organoidů

Berková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Význam stresu v patogenezi atopického ekzému.

Berková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Reakce imunitního systému sportovců při extrémní zátěži

Bernhauser, Marek

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie
Bakalářská práce: Konodontová biostratigrafie líšeňského souvrství v lomu Mokrá-střed

Bezděk, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bakalářská práce: Využití gelů při konzervaci zinkových tiskařských štočků

Bezdeková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání

Bezdíčková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Sinice a řasy Českého krasu

Bezgodova, Polina

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie
Bakalářská práce: Vliv vypouštění důlních vod na půdní profil

Bieliková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Prekoncepční screening pomocí genomických metod