Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 17043

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Borošová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Klinický význam mutací genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií

Bořil, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Využití VGE pro výuku prostorových úloh - role interakce

Bosáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Studium akustického signálu ve spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS)

Boško, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Analytické metody pro stanovení alkoholů ve směsi

Boudná, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Mechanismus vazby na DNA telomerových proteinů účastnících se při ochraně lidských chromozomů

Božičevičová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Geochemická charakteristika řeky Odry

Brabcová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Experimentální biologie rostlin
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující klíčivost semen stromů

Brabcová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Experimentální biologie rostlin
Studijní plán: Experimentální biologie rostlin
Diplomová práce: Analýza možného negativního vlivu zvýšeného obsahu chlorofylu v semenech stromů na jejich klíčivost

Brázdilová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Bakalářská práce: Interakce signálních drah rostlinných hormonů cytokininů a ethylenu

Brezanová, Alžbeta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Redoxní procesy elektroaktivních aminokyselin

Briediková, Kristína

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Studijní plán: Fyziologie
Diplomová práce: Elektromagnetická pole a rytmicita řízená savčím kryptochromem.

Brichová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Diplomová práce: Stanovení biologického znečištění odpadních vod využitelných v zemědělství

Brodová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Oceňování finančních derivátů

Brodová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vybrané kapitoly anatomie rostlin pro střední školy - návrh rozšiřujícího učebního materiálu

Brolík, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Regulace vývoje zárodečné dráhy u krytosemenných rostlin

Brolík, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Molekulární biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Zkoumání funkce UPF1 ve vývoji a reprodukci rostlin

Brožková, Hana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Chemická charakterizace foton-upkonverzních nanočástic s využitím stanovení molární koncentrace metodou přímého počítání

Brožová, Marie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Bakalářská práce: Rekonstrukce změny pleistocenního průběhu toku dolní Vltavy mezi Kralupy nad Vltavou a Roudnicí nad Labem

Bršlicová, Karolína

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Bakalářská práce: Optimalizace přípravy IVF média pro analýzu vybraných aminokyselin

Brůhová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Současné stanovení více prvků metodou HR-CS GFAAS ve vzorcích lišejníků