Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15493

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Badin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Luminiscenční vlastnosti nanočástic v deuterované vodě

Baďurová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Waldenströmova makroglobulinémie

Bahelková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Distribuce prvků v rostlinných materiálech

Bachorec, Erik

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Zoologie
Disertační práce: Vrozené a naučené chování u letounů.

Bajusová, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Kardiovaskulární progenitory ve vývoji a patologii

Baláži, Adrián

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biotechnologie
Studijní plán: Biotechnologie
Diplomová práce: Určení genomových variant mutanta Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC 39920

Bandarenka, Mikita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biofyzikální chemie
Bakalářská práce: Luminiscenční studie 1-methylnaftenu: čistého a v mořském ledu

Baránek, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Pokročilé zpracování lidarových dat v městském prostředí

Baranková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bakalářská práce: Geopolymery z přírodních prekurzorů využitelné v restaurátorské praxi

Baranovičová, Lenka

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Myrmecomorphy of Sepsis flies

Baroková, Žofia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Antropologie
Studijní plán: Antropologie
Bakalářská práce: Mezipopulační variabilita ve tvaru lidského obličeje z pohledu vizuálně hodnocených znaků

Baron, Jan

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Moderní metody genetického inženýrství rostlin

Baroň, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Studium zaměnitelnosti kovových iontů v lektinu BC2L-A z lidského patogenu Burkholderia cenocepacia

Bárta, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Galaxy evolution with ALMA - Effects of ram pressure stripping on the kinematics of cluster galaxies

Bárta, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
Disertační práce: Anizotropie magnetické susceptibility a deformační stavba benešovského granodioritu na hranici barrandienu a moldanubika

Barták, Pavel

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Redeskripce druhu Sauropleura scalaris (Lepospondyli: Nectridea) ze svrchního karbonu lokality Nýřany, Česká republika

Bartejs, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Modifikace lidského feritinu vnesením štěpných míst pro lysozomální proteázy pro efektivní uvolňování enkapsulovaných protinádorových léčiv

Bartoňková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Sbírka úloh z kombinatoriky

Bartoš, Ladislav

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biomolekulární chemie
Diplomová práce: Vliv sekvence transmembránových domén na průchod peptidů přes membrány

Bartošík, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Antimikrobiální aktivita extraktů z řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria)