Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15493

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bartošíková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Interakce biomateriálů s imunitním systémem

Bartošíková, Jana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Studijní plán: Imunologie
Diplomová práce: Imunokompatibilita plazmochemicky funkcionalizovaných povrchů

Bartošová, Lucia

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Antropologie
Studijní plán: Antropologie
Bakalářská práce: Radioulnární trendy v morfologii ruky

Bartošová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Vliv mikrobiomu na růst, kvalitu a zdraví rostlin

Bartošová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Study of orientation evolution and passive attitude control of CubeSats

Bartošová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie
Bakalářská práce: Geochemie uraninitů v severozápadní části rudního pole Slavkovice-Škrdlovice

Bartová, Paulína

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie
Bakalářská práce: Gamaspektrometrické hodnocení neogenních sedimentů z vrtu 2241 Pasohlávky

Bártová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Teoretická fyzika
Diplomová práce: BRST symetrie a Wardova identita v QED s 't Hooftovou-Veltmanovou kalibrací

Barusová, Tamara

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Populační hodnocení přežití onkologických pacientů

Barvíř, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Geochemie sorpcí na alginit z vybrané lokality

Bařina, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Role mobilních elementů v evoluci genomů

Bašanda, Ondřej

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Bakalářská práce: Analýza somatických mutací PIK3CA genu u pacientů s nádorovým onemocněním

Batková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Studium hvězd s velkou vlastní rychlostí

Bayat, Soheila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Trends in genome evolution of crucifers (Brassicaceae)

Bazalová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Příprava filmů k podlepování historických a archeologických kolagenních materiálů

Bazelová, Natalie

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Využití cévních modelů pro studium cévních onemocnění

Bednářová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Charakterizace nových inhibitorů cyklin-dependentní kinázy 11

Beerová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Systémová mastocytóza a její genetické pozadí

Bechníková, Kateřina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Diplomová práce: Výskyt zástupců taxonů Apicomplexa a Spirochaetes ve vektorech a hostitelích

Belisová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Parakrinní signalizace v interakci fibroblastů a epitelu mléčné žlázy