Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15491

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bilíková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Imunosupresivní buňky a jejich význam u mnohočetného myelomu

Binarová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití statistických metod v dotazníkovém šetření

Biskupič, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití benchtop NMR spektrometru ve výuce chemie

Blahová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Fosforylovaný vitellogenin jako márkr včelích nemocí

Bláhová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů v ČR na základě novinových článků, 1941–1960

Blahútová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Diplomová práce: Kontrolní mechanismy dělení chromozomů během časného vývoje savců

Blatná, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Mapování biologicky důležitých látek v plošných vzorcích pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektrometrie

Blatný, Mikuláš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografie
Bakalářská práce: Vietnamská komunita v Brně

Blatný, Mikuláš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Možnosti práce s otevřenými daty při řízení obce / regionu

Blažek, Kryštof

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Studium termické stability a povrchových vlastností bimetalických nanočástic CuNi na jejich složení

Blažková, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Matematická biologie
Bakalářská práce: Nelineární regresní modely v prediktivní mikrobiologii a jejich srovnání

Blažková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Pigmentace pokožky ve vztahu ke zdravotnímu stavu a výživě

Bleša, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Diplomová práce: Orchideoidní mykorhizní houby jako endofyté

Bobula, Ondrej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Diplomová práce: Multi-proxy záznam vývoje prostředí a doklady přítomnosti člověka ve sladkovodních karbonátech a spraších

Bočková, Zdeňka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Stanovení obsahu amorfní fáze v keramice se zaměřením na archeologický materiál

Bogdanovič, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Moderní metody genetického mapování vývojových linií

Bogdanovič, Adam

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Studijní plán: Vývojová biologie
Diplomová práce: Dentální mezenchymální kmenové buňky v kontinuálně rostoucím myším řezáku – funkční studie.

Bőhmová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Úloha duálně specifických fosfatáz v kardiomyogenezi

Bőhmová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Studijní plán: Vývojová biologie
Diplomová práce: Úloha duálně specifických fosfatáz -6, -7 a -9 v kardiomyogenezi

Bohošová, Júlia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Zapojení nekódujících RNA do patogeneze renálního karcinomu