Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15493

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bobula, Ondrej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Diplomová práce: Multi-proxy záznam vývoje prostředí a doklady přítomnosti člověka ve sladkovodních karbonátech a spraších

Bočková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Analýza znečištění ovzduší metodami dálkového průzkumu Země na území Ukrajiny se zaměřením na vliv COVID-19

Bočková, Zdeňka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Stanovení obsahu amorfní fáze v keramice se zaměřením na archeologický materiál

Bogdanovič, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Moderní metody genetického mapování vývojových linií

Bogdanovič, Adam

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Studijní plán: Vývojová biologie
Diplomová práce: Dentální mezenchymální kmenové buňky v kontinuálně rostoucím myším řezáku – funkční studie.

Bőhmová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Úloha duálně specifických fosfatáz v kardiomyogenezi

Bőhmová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Studijní plán: Vývojová biologie
Diplomová práce: Úloha duálně specifických fosfatáz -6, -7 a -9 v kardiomyogenezi

Bohošová, Júlia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Zapojení nekódujících RNA do patogeneze renálního karcinomu

Boldareva, Daria

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Nanočástice kovů a jejich slitin deponované na porézních materiálech

Bóna, Anatolij

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Návrh a implementace algoritmu pro dolování znalostí z edukačně-medicínských dat

Borešová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Srovnávací karyotypování u leguminóz

Boros, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Mechanismy deregulace aktivace vybraných receptorových tyrosinkináz u nádorových onemocnění dětského věku

Borošová, Tereza

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Matematická biologie
Bakalářská práce: Analýza klinických a molekulárně biologických dat u pacientů s myeloproliferativním onemocněním

Bořánková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Studium mitochondriálních funkcí ve vztahu k fenotypu nádorových kmenových buněk u solidních nádorů dětského věku

Bořil, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Kartografická vizualizace pro účely evakuace

Bořil, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Využití VGE pro výuku prostorových úloh - role interakce

Bosáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Studium akustického signálu ve spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS)

Boško, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení citrátů v kostech metodou GC-MS

Bošković, Nikola

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Vliv aplikace biouhlu na osud a biodostupnost konazolové fungicidů v půdě

Bošňák, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Diplomová práce: Současné trendy v tetování v České a Slovenské republice: Tatéři z antropologické perspektivy