Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15493

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bošković, Nikola

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Vliv aplikace biouhlu na osud a biodostupnost konazolové fungicidů v půdě

Bošňák, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Diplomová práce: Současné trendy v tetování v České a Slovenské republice: Tatéři z antropologické perspektivy

Bouček, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Bakalářská práce: Ramanova mikroskopie biologických vzorků

Bouchal, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Hledání biologicky aktivních látek metodami výpočetní chemie

Boving, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní plán: Geoinformatika a regionální rozvoj
Bakalářská práce: Geografie brněnských vináren a vinoték

Božičevičová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Míra ovlivnění povrchové vodoteče důlními vodami v oblasti hornoslezské pánve

Božičevičová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Geochemická charakteristika řeky Odry

Brabcová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Experimentální biologie rostlin
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující klíčivost semen stromů

Brázdová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z druhé etapy výzkumu lokality Horní Heršpice

Brázdová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Antropologie
Studijní plán: Antropologie
Diplomová práce: Interpretace nálezové situace prostřednictvím 3D digitální dokumentace

Breuer, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Využití leteckých snímků při rekonstrukci laterálních pohybů vodního toku

Brezanová, Alžbeta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Redoxní procesy elektroaktivních aminokyselin

Brezina, Mikuláš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Bakalářská práce: Vliv přítoků na potenciální donášku sedimentů a poproudové změny koryta Hodonínky

Brichová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Diplomová práce: Stanovení biologického znečištění odpadních vod využitelných v zemědělství

Brisudová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Vliv chemoterapie na onkogenní potenciál nádorových buněk pěstovaných v 3D kulturách

Brodíková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Dynamika bukálního a střevního mikrobiomu v prvním roce života dětí

Brodňanová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Vývoj doplňování podzemních vod v povodí Jevišovky

Brolík, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Regulace vývoje zárodečné dráhy u krytosemenných rostlin

Brožek, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Optimalizace molekul pro translokaci přes fosfolipidové membrány

Brožková, Hana

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení molární koncentrace foton-upkonverzních nanočástic metodou přímého počítání