Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15391

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bihonegn, Temesgen Tsegaye

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika a statistika
Studijní plán: Geometrie, topologie a geometrická analýza
Disertační práce: Geometric Approach to Tractography in Brain Imaging

Bilanovičová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Structural and functional domain analysis of Arabidopsis plasma membrane PIN-FORMED proteins.

Bílek, Jan

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Tvorba hydrogelů z izolované extracelulární matrix pro kultivaci organoidů

Bilíková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Analýza imunosupresivních buněk u pacientů s monoklonální gamapatií

Binarová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití statistických metod v dotazníkovém šetření

Birošová, Bibiána

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Ekonomie
Bakalářská práce: Transmisný mechanizmus fiškálnej politiky

Biskupič, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití benchtop NMR spektrometru ve výuce chemie

Bisová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Diplomová práce: Teoretické řešení střech

Bláha, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Přírodní látky ve výuce chemie

Blahová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Fosforylovaný vitellogenin jako márkr včelích nemocí

Bláhová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů v ČR na základě novinových článků, 1941–1960

Blahútová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Signální dráha NfkB u mnohočetného myelomu

Blatná, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Mapování biologicky důležitých látek v plošných vzorcích pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektrometrie

Blatný, Mikuláš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Možnosti práce s otevřenými daty při řízení obce / regionu

Blažková, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Matematická biologie
Bakalářská práce: Nelineární regresní modely v prediktivní mikrobiologii a jejich srovnání

Blažková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Pigmentace pokožky ve vztahu ke zdravotnímu stavu a výživě

Bleša, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Diplomová práce: Orchideoidní mykorhizní houby jako endofyté

Bobula, Ondrej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Diplomová práce: Multi-proxy záznam vývoje prostředí a doklady přítomnosti člověka ve sladkovodních karbonátech a spraších

Bočková, Zdeňka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Stanovení obsahu amorfní fáze v keramice se zaměřením na archeologický materiál

Bogdanovič, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Moderní metody genetického mapování vývojových linií