Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15366

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bleša, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Diplomová práce: Orchideoidní mykorhizní houby jako endofyté

Bobula, Ondrej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Diplomová práce: Multi-proxy záznam vývoje prostředí a doklady přítomnosti člověka ve sladkovodních karbonátech a spraších

Bočková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Analýza znečištění ovzduší metodami dálkového průzkumu Země na území Ukrajiny se zaměřením na vliv COVID-19

Bočková, Zdeňka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Stanovení obsahu amorfní fáze v keramice se zaměřením na archeologický materiál

Bogdanovič, Adam

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Studijní plán: Vývojová biologie
Diplomová práce: Dentální mezenchymální kmenové buňky v kontinuálně rostoucím myším řezáku – funkční studie.

Bőhmová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Úloha duálně specifických fosfatáz v kardiomyogenezi

Bőhmová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Studijní plán: Vývojová biologie
Diplomová práce: Úloha duálně specifických fosfatáz -6, -7 a -9 v kardiomyogenezi

Bohošová, Júlia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Zapojení nekódujících RNA do patogeneze renálního karcinomu

Bohúnová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Diplomová práce: Využití molekulárně genetických metod ke studiu patogeneze, diagnostiky a prognostické stratifikace u hematologických malignit.

Boldareva, Daria

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Nanočástice kovů a jejich slitin deponované na porézních materiálech

Boldišová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Ramanova spektroskopie a SERS pro neinvazivní analýzu buněk

Bóna, Anatolij

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Návrh a implementace algoritmu pro dolování znalostí z edukačně-medicínských dat

Borešová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Srovnávací karyotypování u leguminóz

Boros, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Mechanismy deregulace aktivace vybraných receptorových tyrosinkináz u nádorových onemocnění dětského věku

Borošová, Tereza

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Matematická biologie
Bakalářská práce: Analýza klinických a molekulárně biologických dat u pacientů s myeloproliferativním onemocněním

Borůvka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Materiálová chemie
Diplomová práce: Syntéza a charakterizace nanočástic Sn, Bi a Ni a jejich slitin

Bořánková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Studium mitochondriálních funkcí ve vztahu k fenotypu nádorových kmenových buněk u solidních nádorů dětského věku

Bořil, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Kartografická vizualizace pro účely evakuace

Bořil, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Využití VGE pro výuku prostorových úloh - role interakce

Boško, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení citrátů v kostech metodou GC-MS