Počet výsledků: 35

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Olivová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Fyzika
Bakalářská práce: Základní kombinatorická pravidla v příkladech a aplikacích

Pavlík, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Riemann-Liouvilleovy diferenciální a integrální operátory

Porembová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Fyzika
Bakalářská práce: Motivační základy k teorii integrálních rovnic

Siebenbürgerová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Bakalářská práce: Sbírka planimetrických úloh řešených pomocí podobností

Skálová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Aritmetické vlastnosti kombinačních čísel

Sochor, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vektorové prostory - sbírka příkladů

Suchánek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Úvod do variačního počtu

Šťastná, Vladimíra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kótované promítání

Šťastný, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Konstrukce hyperreálných čísel

Tlapák, Stanislav

(obhajoba nebyla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Součiny vektorů a jejich užití

Tlapák, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Součiny vektorů a jejich užití

Ukropcová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Fyzika
Bakalářská práce: Metrické úlohy stereometrie

Váchová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Volná axonometrie

Vávrová, Zdislava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kosoúhlé promítání

Voldánová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Posloupnosti a jejich hromadne body