Počet výsledků: 6

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Aplikovaná fyzika: Fyzika a management
zahrnout jen obhájené práce

Bělíková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Fyzika a management
Bakalářská práce: Kalcinace metal-organickych nanovlaken plazmatem za atmosferickeho tlaku

Hamada, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Fyzika a management
Bakalářská práce: Konfokální mikroskopie jako jedna z technik zkoumání profilu povrchů

Janoková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Fyzika a management
Bakalářská práce: Spektroskopie výbojů ve vzácných plynech

Rosenberg, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Fyzika a management
Bakalářská práce: Úprava vlastností živočišných vláken plazmatem za atmosférického tlaku

Štěpánová, Vlasta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Fyzika a management
Bakalářská práce: Čištění a aktivace povrchu skla plazmatem generovaným za atmosferického tlaku

Zischka, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Fyzika a management
Bakalářská práce: Návrh řídicí jednotky zdroje pro dielektrický bariérový výboj