Počet výsledků: 5

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Učitelství matematiky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Janderová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Učitelství matematiky pro střední školy
Diplomová práce: Interaktivní materiál ke středoškolské výuce planimetrie

Mošťková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Učitelství matematiky pro střední školy
Diplomová práce: Teorie magických grafů

Novák, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Učitelství matematiky pro střední školy
Diplomová práce: Základy teorie konečných geometrií

Sas, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Učitelství matematiky pro střední školy
Diplomová práce: Paradoxní rozklady, Banach-Tarského věta

Wasserbauerová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Učitelství matematiky pro střední školy
Diplomová práce: Konstrukce kružítkem