Počet výsledků: 39

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Aplikovaná fyzika: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
zahrnout jen obhájené práce

Bača, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Studium vlastností různých typů dielektrických bariérových výbojů pro povrchové úpravy strukturovaných materiálů

Bernátová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Příprava nanostrukturovaných tenkých vrstev magnetronovým naprašováním buzeným pulzy velkého výkonu

Burda, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Růst grafénu pomocí chemické depozice z plynné fáze za atmosférického tlaku

Červinka, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Nízkoteplotní modifikace tenkých vrstev TiO2 redukčním plazmatem generovaným při atmosférickém tlaku

Debnárová, Stanislava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Příprava vrstevy typu Mo2BC pomocí pulzního magnetronového naprašování a jejich analýza

Farkaš, Kristián

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Simulace měření válcovou sondou v plazmatu

Fleischer, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Úprava osiva pomocí plazmatu

Golian, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Elektronové vlastnosti kobaltitů studovaných pomocí elipsometrie

Hesko, Branislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Plazmochemická příprava magnetických nanočástic

Horňák, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Depozice tenkých hydrofilních vrstev v povrchovém bariérovém výboji

Chlupová, Silvie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Změna povrchových vlastností ABS plastu pomocí plazmatu

Ilčíková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Plazmová aktivace povrchu práškových materiálů - analýza povrchových změn

Juříková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Rastrovací elektronová mikroskopie jako technika pro analýzu povrchu vzorků

Kosík, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Příprava nanovláken pomocí elektrospinningu a jejich úprava pomocí plazmatu

Košelová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Příprava, charakterizace a využití biologicky utvářených nanostruktur

Kroker, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Vývoj průmyslové technologie přípravy diamantu podobných vrstev

Macková, Lívia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Modifikace povrchů metodou plazmové imerzní iontové implantace

Matej, Pavol

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Depozice a charakterizace nanolaminátních tenkých vrstev tvořených kovem, uhlíkem a bórem

Miháliková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Prvoprincipiální výpočty vlastností rozhraní v superslitinách na bázi Fe-Al

Michal, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bakalářská práce: Studium růstu uhlíkových nanotrubek a jejich funkcionalizace