Počet výsledků: 71

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Astrofyzika
zahrnout jen obhájené práce

Bárta, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Galaxy evolution with ALMA - Effects of ram pressure stripping on the kinematics of cluster galaxies

Bartošová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Study of orientation evolution and passive attitude control of CubeSats

Batková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Studium hvězd s velkou vlastní rychlostí

Blažek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: CCD fotometrie tranzitujících extrasolárních planet

Buranský, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Analýza komplexních světelných křivek planetek

Cimerman, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Časově rozlišená spektrální diagnostika dopadajícího slunečního záření

Dafčíková, Marianna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Modeling the Low Earth Orbit Particle Background of GRB Alpha using Space Weather Data

Dolinský, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Analýza světelné křivky proměnné hvězdy typu RR Lyrae

Domček, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Čáry mezihvězdného prostředí ve spektru hvězdy sigma Ori E

Ďuríšková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Efekt vakuové disperze na GRB

Faktor, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Jaká kritéria jsou vhodná ke klasifikaci hvězd horní části hlavní posloupnosti?

Faltová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Studium čar mezihvězdného prostředí ve spektrech získaných družicí FUSE

Fatka, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Páry a rodiny asteroidů

Gazdoš, Jakub

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Zpracování dat z interferometru ALMA - vývoj galaktických medúz v kupě Coma

Glos, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: NFW hustotní profil temné hmoty a slupkové galaxie

Grigerová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Charakterizace exoplanetárních systémů z fotometrických dat z přehlídky 30cm dalekohledu

Grossová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Observační studium supernov

Honsová, Eliška

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Hledání planetkových párů/klastrů a odhad jejich stáří

Hudeček, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Dvojhvězdy nízké hmotnosti

Husáriková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Aktivní galaxie měnící vzhled v rentgenovém oboru