Počet výsledků: 33

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika: Modelování a výpočty
zahrnout jen obhájené práce

Baránek, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Populační dynamika s programem R

Baumgartner, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Tvorba webového rozhraní pro použití některých funkcí programu Xppaut

Caletková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Analýza podniku pomocí Balanced Scorecard: případová studie

Divina, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Metody odhadu NAIRU a jejich robustnost

Drábková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Multiagentový model vývoje nerovnosti v čase

Duda, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Modelování a simulace parciálních diferenciálních rovnic

Gennertová, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Algoritmy pro skalární násobení na eliptických křivkách a jejich využití v kryptografii

Halaštová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Dynamické modely lidského dýchání

Halmazňa, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Polynomiální interpolace ve dvou dimenzích

Halvová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Prostorové modely v ekologii s programem R

Havelka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Modely difúze

Heldová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Analýza a návrh algoritmů pro optimalizci vizualizace dat

Hrnčiarová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Metoda Monte Carlo a její realizace

Janků, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Simulace neurální sítě

Kejzlar, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Analýza srdečního rytmu koní při zátěži pomocí lineárních modelů

Kozel, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Algoritmické řešení bimaticových her

Křivohlavá, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Dynamické modely v ekonomii

Lederová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Matematické modelování Josephsonových přechodů

Ličák, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Numerické metody ve statistice

Lorková, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Modely laseru