Počet výsledků: 54

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika: Statistika a analýza dat
zahrnout jen obhájené práce

Bendová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Regresní diagnostika v chemometrickém modelu

Böhm, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Aplikace diferenciálních rovnic se zpožděním

Bubeníček, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Shapirův-Wilkův test

Buček, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Odhady ztrát z jistiny a úroků na spotřebitelských úvěrech

Dohnálek, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Rozdělení pravděpodobnosti odvozená z urnových modelů

Dolinová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Bayesovské odhady parametrů

Dvořáček, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Neparamerická korelace

Fuksová, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Prostorové modely pro mřížková data

Gaďorková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Reprezentace čísel konečnými automaty

Gol, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Simulační metody zkoumání vlastností statistických testů

Gurecková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Míry kvality skóringových modelů

Hajnová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Modely růstu populace

Haluza, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Sčítání nekonečných řad a Basilejský problém

Hanusová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Věty o střední hodnotě

Havlíček, Vavřinec

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Iracionalita a transcendence

Hlostová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Trendově a diferenčně stacionární časové řady

Holub, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Simulace a jejich využití při výuce pravděpodobnosti

Horváth, Tibor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Základy teorie kategorií

Hrtánek, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Rovnice vedení tepla

Hurdálková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Využití statistických metod při výzkumu zoonóz