Počet výsledků: 260

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Experimentální biologie: Molekulární biologie a genetika
zahrnout jen obhájené práce

Adámková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Analýza exprese kandidátních biomarkerů spojených s rezistencí k retinoidům u buněk neuroblastomu

Balcová, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Frekvence a charakteristika chromozomových aberací vyskytujících se v mozaice u lidských IVF embryí

Balkóová, Edita

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Vliv epigenetických modifikací na vazbu proteinu p53 k DNA

Baloghová, Adriána

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Studium role fibroblastového růstového faktoru v regulaci fibroblastů mléčné žlázy

Baráková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Analýza mechanismů zodpovědných za necitlivost kmenů S. aureus z veterinárního prostředí k polyvalentním fágům

Bárdy, Pavol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu

Běličová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Analýza genů Staphylococcus aureus pro faktory virulence modulující intravaskulární koagulaci

Belisová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Parakrinní signalizace v interakci fibroblastů a epitelu mléčné žlázy

Benešová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Horizontální přenos genů antibiotické rezistence v rámci rodu Staphylococcus

Blumová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Protein NFAT1 v regulaci maligního fenotypu buněk karcinomu prsu v podmínkách nádorového mikroprostředí

Bobek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Odhad fertility mladých dívek v historických populacích

Bohálová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Rozpoznávání strukturních motivů a virové DNA proteinem IFI16

Bořánková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Studium mitochondriálních funkcí ve vztahu k fenotypu nádorových kmenových buněk u solidních nádorů dětského věku

Bosáková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Interakce proteinů s DNA se zaměřením na i-motivy

Brisudová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Vliv chemoterapie na onkogenní potenciál nádorových buněk pěstovaných v 3D kulturách

Brzezina, Jáchym

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Optimalizace Gibson assembly pro tvorbu polycistronních plasmidů určených k reprogramování somatických buněk do „medium spiny“ neuronů

Brzobohatá, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Výzkum Gamma-delta T buněk jako kandidátů pro adoptivní imunoterapii B-buněčných malignit

Břenková, Barbora

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Strukturní a funkční studie stafylokokového fága phi812

Budková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Mikroprostředí nádoru a jeho úloha v nádorově specifické chemoterapii neuroblastomu

Burešová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Nové regulátory onkogenů Mdm2 a MdmX