Počet výsledků: 4

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Experimentální biologie: Molekulární biologie a genetika
zahrnout jen obhájené práce

Kubaczková, Veronika

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Rigorózní práce: Cirkulující mikroRNA u mnohočetného myelomu

Slámová, Iva

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Rigorózní práce: Celogenomová analýza buněk trofektodermu pomocí techniky array komparativní genomové hybridizace

Škoda, Jan

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Rigorózní práce: Studium signálních drah u buněčné linie derivované z multiformního glioblastomu se ztrátou kopie genu EGFR

Šrámek, Martin

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Rigorózní práce: Studium účinků proteinkinázových inhibitorů u buněčné linie derivované z nádorové tkáně pacienta s infantilní myofibromatózou a zárodečnou mutací v genu PDGFRB