Počet výsledků: 312

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Experimentální biologie: Speciální biologie
zahrnout jen obhájené práce

Adolfová, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Využití celulózy a jejích modifikací v biologii a medicíně

Albrechtová, Barbara

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: In vitro metody a jejich relevance vůči situaci in vivo - nové trendy v experimentech s tkáňovými kulturami

Bábíková, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Výskyt Archaea v extremních prostředích

Bartoňková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Úloha hypoxie při vývoji nervového systému

Bartošíková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Interakce biomateriálů s imunitním systémem

Bartošová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Vliv mikrobiomu na růst, kvalitu a zdraví rostlin

Beckerová, Deborah

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Humorální imunita včel

Bečárová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Problematika přenosu nákaz se zaměřením na klíště obecné

Bechníková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Výskyt vybraných patogenních mikroorganismů (Toxoplasma, Ehrlichia a Ricketsia spp.) v krevsajících roztočích

Belvončíková, Paulína

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Lidský mykobiom a jeho vliv na zdraví

Bezděková, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Lymská borrelióza - nejčastější emergentní zoonóza přenášená klíšťaty

Bezděková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Úloha vápenatých iontů v buněčné odpovědi na hypoxii

Blahová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Význam vakcinace dětí proti rotavirovým gastroenteritidám

Blažková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Dostupné in vitro modely ke studiu testikulární toxicity

Bleša, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Inokulace arbuskulárními mykorhizními houbami v produkci rostlin

Boháček, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Efekt simultánní aplikace karbendazimu a propikonazolu na orchideoidní mykorhizní symbiózu Ophrys bombyliflora

Bőhmová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Úloha duálně specifických fosfatáz v kardiomyogenezi

Bohuslavová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Infekce močového traktu způsobené Pseudomonas aeruginosa

Brablcová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Virus hepatitidy E a jeho zoonotický potenciál

Brodíková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Bakalářská práce: Variabilita zdravého lidského fekálního mikrobiomu v závislosti na dietě