Počet výsledků: 24

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biochemie: Chemoinformatika a bioinformatika
zahrnout jen obhájené práce

Balcárek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Vývoj nástrojů pro analýzu kvality biomolekulárních modelů

Bezděková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Charakterizace nového hypotetického lektinu z Ixodes ricinus

Bouchal, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Parametrizace EEM pro chemoinformatické aplikace

Brožek, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Optimalizace molekul pro translokaci přes fosfolipidové membrány

Dobias, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Tunely v proteinech – analýza dostupných informací

Dobiáš, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: PredictSNP onco: server pro automatickou analýzu mutací přispívajících k rozvoji rakoviny

Dvořáková, Libuše

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Studium konformačního chování amyloidu beta a jeho mutantů v pozici 35 metodami molekulového modelování

Hejret, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Predikce fyzikalně-chemických vlastností pomocí nábojových deskriptorů

Illík, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Struktura a dynamika nukleových kyselin

Jankůjová, Marie

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Analýza genomu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea)

Jaroň, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Výpočet interakční energie amfifilních peptidů

Jaroušek, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Bioinformatická analýza polymorfismů membránově vázaných isoforem adenylátcyklas s potenciálně klinickým významem

Koščová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Bioinformatická a funkční charakterizace genu ARCTICA v Arabidopsis thaliana

Langová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: In silico studium pohlavně vázaných genů pomocí bioinformatických přístupů

Lásková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Studium komplexů proteinů metodami molekulového modelování

Mikulaj, Pavol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Softwarové nástroje pro analýzu biomakromolekulárních struktur a jejich metadat

Oľha, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Vývojové prostředí pro analýzu molekulárně dynamických simulací

Petrusek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Analýza kvality a konformační závislosti atomových nábojů

Schindler, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Empirické metody pro výpočet parciálních atomových nábojů

Šindelář, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Bioinformatická analýza vlivu vybraných variant v sekvencích proteinu zvolené membránově vázané isoformy adenylátcyklas na funkci tohoto enzymu