Počet výsledků: 21

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Bačovský, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Životní prostředí regionu Litovelsko v gymnaziální výuce

Drahošová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Earthcache jako forma environmentálního vzdělávání

Galda, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Posilové vlaky jako indikátor prostorových vztahů ve východní části ČR

Košinová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ekosystémové služby říční krajiny - využití konceptu v projektové výuce zeměpisu

Kozlová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Zohlednění průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v geografii na příkladu kulturního dědictví Brněnska

Kročilová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka fyzické geografie pro středoškolské studenty v přírodním parku Chřiby

Lukáčeková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Geografie Slovenska - cvičebnice pro gymnázia

Němcová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Téma „Národní parky Asie“ v geografickém vzdělávání

Pecenová, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka v modelovém území v povodí Bobravy.

Pecinová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní a projektová výuka v Bystřici nad Pernštejnem a jejím okolí

Pokorná, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Geografie dopravy v gymnaziálním vzdělávání

Scharf, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výuka biogeografie v českém vysokoškolském a gymnaziálním vzdělávání

Skalická, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka v přírodní rezervaci Zemská brána

Staňková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka v okolí Macochy

Šebeček, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Údolí Kohoutovického potoka - modelové území pro terénní výuku

Tesařová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Země BRICS v geografickém vzdělávání

Valíková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Návrh naučné stezky údolím Hodonínky

Volfová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka na území přírodní památky Květnice na Tišnovsku

Zajícová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka v modelovém území v okolí Pouzdřan

Zhořová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tišnovsko a Lomnicko v geografickém gymnaziálním vzdělávání