Počet výsledků: 2

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Učitelství matematiky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Smolinková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Učitelství matematiky pro střední školy
Diplomová práce: Lineární diferenciální rovnice se zpožděním

Voborníková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Učitelství matematiky pro střední školy
Diplomová práce: Úlohy z rovinné geometrie podle I. F. Šarygina