Počet výsledků: 45

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biologie: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
zahrnout jen obhájené práce

Bednáriková, Beáta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Studium engraftmentu akutní myeloidní leukemie v NOD scid gamma myši

Bíly, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Extramedulární relaps mnohočetného myelomu

Bollová, Božena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Cirkulující dlouhé nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu

Bouchalíková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Určení fetální frakce pro neinvazivní prenatální screening monogenních chorob (NIPS-M)

Čech, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Analýza proteinů NOTCH1 a c-MYC u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

Daňková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Molekulární analýza gamma-delta T-buněčných receptorů přítomných u pacientů s hematoonkologickým onemocněním

Hrivňáková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Střevní mikrobiom ve vztahu k heterogenitě kolorektálního karcinomu

Charvátová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Analýzy amplifikace genu ERBB2 u karcinomu prsu

Jedličková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Piwi-interagující RNA u mnohočetného myelomu

Juráková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Reakce na poškození DNA u lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk a vliv této reakce na replikační stres a genomovou (ne)stabilitu

Kopčil, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Příprava a charakterizace buněčných linií geneticky editovaných pomocí CRISPR/Cas9 systému

Králová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Plasmacytoidní dendritické buňky u hematoonkologických onemocnění

Kramářová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Proteomické analýzy mikroprostředí kostní dřeně u pacientů s extramedulárním relapsem mnohočetného myelomu

Krchniaková, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Regulace exprese ephrinů a jejich receptorů u hematoonkologických onemocnění

Kubíčková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Dlouhé nekódující RNA jako biomarkery a terapeutické cíle u renálního karcinomu

Kunetková, Tamara

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Sledování vývoje leukemických klonů u pacientů s AML metodami sekvenace nové generace

Kutálková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Příprava lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk z endoteliálních buněk pomocí episomální reprogramace

Lukáčová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Derivace progenitorů plicního epitelu z indukovaných pluripotentních buněk

Lysáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Studium stresu endoplazmatického retikula vyvolaného mutacemi v genu pro LDLR

Melničuková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Diplomová práce: Genotypová analýza boreliální DNA izolované z klíšťat a klinického materiálu