Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biochemie (čtyřleté): Genomika a proteomika
zahrnout jen obhájené práce

Borkovcová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Genomika a proteomika
Disertační práce: The receiver domain of sensor histidine kinase CKI1: biochemical and structural characterization

Crhák, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Genomika a proteomika
Disertační práce: Regulace rostlinných telomer a telomeráz

Fajkus, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Genomika a proteomika
Disertační práce: Evoluce telomer a telomerázy u rostlin

Najdekrová, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Genomika a proteomika
Disertační práce: Studium proteinových komplexů zajišťujících stabilitu rostlinného genomu

Schořová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Genomika a proteomika
Disertační práce: Role rostlinných telomerových proteinů v buněčných regulacích