Počet výsledků: 42

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geologie: Geologie aplikovaná a environmentální
zahrnout jen obhájené práce

Bánovský, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín

Bartoňová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Analýza deformačních struktur flyšových sedimentů Vnějších Karpat v leteckých snímcích

Bečka, Václav

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Genetická charakteristika polymetalické mineralizace u Hluboček

Bednář, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Složení pórové vody bentonitu

Bízová, Josefína

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Vliv výstavby areálu Vlněna Office Center na proudění podzemních vod

Blažek, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Studium vzniku inkrustací sond na podzemních zásobnících plynu

Böhmer, Matej

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Geochemie toxických kovů v zeminách okolí Teplic

Boková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Radioaktivita říčních sedimentů hydrologických zdrojnic hlavních jeskynních systémů Moravského krasu

Bošková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Vliv těžby štěrkopísků na režim podzemních vod v okolí DP Stéblová

Buršíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Geochemická charakteristika dnových sedimentů řeky Olše

Cedzo, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Režim podzemních a důlních vod v ložiskové oblasti Rožná

Dalajková, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Hydrogeologické poměry lokality Čihadlo

Faktorová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Orientační posouzení pevnosti hornin v prostoru příbramské synklinály

Fojtík, Stanislav

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Chemické složení uhlí bílinské delty

Havlík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Vývoj znečištění podzemních vod ropnými látkami u obce Kúty na Slovensku

Holzer, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy

Chroustová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Koncepční model hydrogeologické struktury minerálních vod Pasohlávky

Kadlčák, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Vizuální analýza zrnitostí pro potřeby inženýrské geologie

Kršková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Vliv projektovaných staveb v oblasti Jižního Centra v Brně na režim podzemních vod

Kubizna, Róbert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Diplomová práce: Thoriem bohaté granity brněnskeho masivu