Počet výsledků: 21

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biochemie: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
zahrnout jen obhájené práce

Bertová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Studium biomechaniky buněk s použitím AFM nanoindentace

Böhmová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Imunosensory pro klinické markery na bázi optických nanočástic

Havelka, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Interakce transaktivačních domén 9aaTAD s mediátory transkripce

Holubová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici

Hronová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Míra citrulinace histonu H3 ve spojitosti s fyziologickými projevy neutrofilů a typem jejich buněčné smrti

Jelínková, Martina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Analýza vybraných markerů u spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku

Knorrová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Folikulární T lymfocyty u pacientů s protilátkovými imunodeficity

Komendová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Kvantifikace generace trombinu u pacientů s vzácnými krvácivými chorobami způsobenými vrozeným defektem koagulačních faktorů

Marciová, Lenka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Stanovení sekundárních metabolitů rostlin pomocí kapalinové chromatografie s různými detekcemi

Michalcová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Vývoj a optimalizace metody kapilární elektroforéza-frontální analýza (CE-FA) s využitím automatizovaného míchání vzorku.

Musil, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Využití kapilární elektroforézy pro stanovení aminokyselin a peptidů

Pašková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Změny v metabolomu a transkriptomu kariogenních bakterií v závislosti na vnějších podmínkách

Pavlíková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: DNA diagnostika infekcí dýchacích cest

Petříková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Příprava vzorků pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii

Ručková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Zapojení cirkulárních RNA do patogeneze glioblastomu

Sedlačková, Sabína

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Vývoj a validace metody pro stanovení lansoprazolu a jeho metabolitů v biologických vzorcích.

Sedlářová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení methylovaných derivátů argininu v plasmě

Sládková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Monoklonální B-lymfocytóza

Smržová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Infekce močových cest a jejich diagnostika a léčba

Štíchová, Julie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Diplomová práce: Produkce imunoglobulinů u pacientů s humorálními imunodeficiencemi