Počet výsledků: 44

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika: Matematické modelování a numerické metody
zahrnout jen obhájené práce

Baletková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Numerické řešení speciálních soustav lineárních rovnic

Benáčková, Jaroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Lineární systémy se speciálními maticemi

Böhm, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Rovnice s distribuovaným zpožděním

Cvachovcová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Matematický model proudění podzemní vody

Černý, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Maticové funkce a jejich aplikace

Čupera, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Matematické modely rozpouštění

Dostálová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Skoroperiodické diferenciální rovnice

Hajnová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Nelineární diskrétní strukturované populační modely

Hebelka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Stochastické modely neuronové aktivity

Hrubý, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Yule-Simonův model a jeho vlastnosti

Hyxová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Numerické řešení periodické úlohy pro diferenciální rovnici 2.řádu

Chalupa, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Zobecněný problém vlastních čísel

Jánský, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Putující vlny v rovnicích reakce difúze

Jeřábek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Metody pro řešení soustav nelinéárních rovnic

Konečná, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Modely rozpouštění a jejich statistické srovnání

Koník, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Srovnání vybraných numerických metod pro řešení modelů mezinárodní ekonomie s dopředu- hledícími očekáváními

Koščáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Maticové numerické výpočty

Koutná, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Speciální numerické metody ve fyzice

Kubišová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Matematické aspekty pokeru

Losová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody
Diplomová práce: Matematické modely systémové biologie