Počet výsledků: 12

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Balvínová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Živor a dílo Gasparda Monge

Banasiová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Využití matematických ploch k zastřešení

Brauner, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Planimetrické úlohy řešené prostorově

Halfarová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Projektivní vytvoření kuželosečky pomocí Cabri geometrie

Herber, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Mongeova zobrazovací metoda na počítači

Levák, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Afinita a kolineace

Morávková, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Úlohy s prostorovými tělesy v Mongeově zobrazovací metodě

Moser, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Počítačem podporovaná výuka zobrazovacích metod

Sobotková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Řezy na tělesech v rovnoběžných projekcích

Střechová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Projektivní geometrie kuželoseček

Vítečková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Sobotkova deskriptivní geometrie

Vránová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Diplomová práce: Plochy technické praxe