Počet výsledků: 70

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Biofyzika
zahrnout jen obhájené práce

Andersová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Studium sterilizace kapaliny pomocí rf plazmatu

Andreides, Benjamín

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Titanové nanotrubičky - příprava, mechanické vlastnosti a stabilita

Doležel, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Povrchový plasmon jako biodetektor

Dosoudilová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Zákonitosti poškození DNA ultrafialovým světlem

Dvořáková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Využití plazmatu pro sterilizaci polymerů

Dyčka, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Elektrochemická detekce oligonukleotidů na površích chemicky modifikovaných elektrod

Džatko, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Identifikace a characterizace kvadruplex formujících segmentů v promotorové DNA.

Erben, Dan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Plazmochemicky přípravené biocidní textilní materiály na bázi chitosanu

Fábry, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Využití mikrovln pro přípravu vzorku v proteomice

Gajarský, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Sledování rozsahu filtrace fMRI dat pomocí data-driven signálů

Goliášová, Hedvika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Vliv ultrazvuku na změnu povrchového napětí roztoků biomakromolekul

Havrila, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Rentgenová reflektometrie organických vrstev

Hošek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Využití bariérových výbojů při přípravě foto-katalitických TiO2 vrstev

Chmelíková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Aplikace dynamického kauzálního modelování a Grangerovy kauzality na fMRI data

Institoris, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Depozice hydrofobních vrstev vhodných pro kultivaci buněk Yarrowia lipolytica s využitím povrchového bariérového výboje

Jágriková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Srovnání metabolických a funkčních změn v hipokampálních strukturách mozku

Jančářová, Ema

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Vliv povrchové energie zubních materiálů na depozici mikrobiálního plaku

Jelinková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Určování biomolekulárních struktur ve vysokém rozlišení pomocí elektronové mikroskopie

Jurásek, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Porovnání interakce tubulinu s různými kancerostatickými ligandy

Kalužná, Zlatica

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Bakalářská práce: Výpočet parametrů magnetické rezonance MRI kontrastních látek založených na komplexech přechodných kovů