Počet výsledků: 95

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Biofyzika
zahrnout jen obhájené práce

Adámková, Kateřina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Studium struktury hydrogelů pomocí cryo-SEM

Andersová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Pozákrokové aberace lidského oka

Bastl, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Moderní biofyzikální přístupy pro studium metallothioneinu

Bilík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Měření povrchové energie pevných látek a kapalin

Buchtelová, Martina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Studium chování buněk na plazmochemicky připravených površích

Dobranská, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Studium biofyzikálních vlastností biomembrán

Dočkalová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologii

Doležal, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Vliv pohybových artefaktů na kvalitu fMRI dat

Doležel, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: SPP detektor pro elektrochemii

Dvořáková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Využití plazmatu pro sterilizaci

Dyčka, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Mikroanalýza oligonukleotidů a jejich složek na grafitových elektrodách pomocí rozpouštěcích a eliminačních voltametrických technik

Džatko, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: DNA kvadruplex formující segmenty v nekodujících oblastech FGFR3 genu.

Erben, Dan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Inhibice růstu biofilmů na vodních filtrech

Fialová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: SPP detektor s organickou vrstvou

Gajarský, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Struktura kratkého telomerického přesahu z S. cerevisiae

Goliášová, Hedvika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Vliv ultrazvuku na fyzikální vlastnosti roztoků biomakromolekul

Gorčík, Lukáš

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Ovlivnění ultrazvukem vyvolané hemolýzy suspenze erytrocytů fyzikálně-chemickými vlastnostmi disperzního prostředí

Havrila, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Struktura a dynamika RNA

Hošek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Studium interakčního místa RNA-vázajícího proteinu pomocí NMR a výpočetních metod

Huščavová, Ema

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Jaderné a cytoplasmatické aspekty radiosensitizačního účinku kovových nanočástic