Počet výsledků: 26

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Učitelství fyziky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Budín, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Vytvoření demonstrační sady: Fyzikální experimenty pro střední školy-měření teplot

Černý, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie přírody

Dosoudilová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Absorpční metody při optické diagnostice plazmatu

Doubková, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Modifikace povrchu polymerů redukčním plazmatem

Fajgar, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Mechanika v testových úlohách

Fajnor, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Výuka optické spektroskopie atomů a molekul

Hanák, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Kmity a vlny – multimediální učební text

Hrubá, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Astrofyzika ve výuce fyziky na gymnáziích

Křivánek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Elektronika v praxi středoškolského učitele

Lach, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Mechanika v testových úlohách

Lopraisová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Fyzikální praktikum pro střední školy

Martinásková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Vývoj představ o světle a možnosti jeho využití v gymnaziálním kurzu fyziky

Múčková, Marie

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Metoda Peer Instruction ve středoškolské výuce

Novotný, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Studium mechanických vlastností tenkých vrstev

Srnka, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Měření rychlosti světla

Strouhalová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Úvodní kurz fyziky mikrosvěta v příkladech

Strumienský, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Experimenty s UV a IR zářením

Stříteská, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Moderní metody měření teploty

Svobodová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Základní fyzikální principy zemského klimatu

Šustek, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Výuka tématu "Hvězdy" na gymnáziích