Počet výsledků: 52

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Chemie se zaměřením na vzdělávání PřF - Chemie: Chemie se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Bačovská, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Studijní materiály k přednášce Chemie pro fyziky

Baková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vzdělávací programy pro chemii

Brancová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Fotolabilní chránicí skupiny

Brukner, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Příprava učebního textu k výuce vlastností a reaktivity organických molekul.

Buchlovská, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Termodynamické modelování v soustavě Ni-Se

Bureš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Didaktika elektronové struktury atomů

Daliborová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Příprava učebního textu k výuce vlastností a reaktivity organických molekul.

Eliášková, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Instrumentální techniky v podmínkách střední školy

Gábriš, Ivan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Studium toxicity nanočástic metodami atomové spektroskopie

Garguláková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Oligomery na bázi glykolurilu

Geherová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výroba vína

Grendárová, Viera

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Soubor testových položek pro cvičení ze školních pokusů - obecná a anorganická chemie

Horní, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Testové otázky pro předmět Obecná chemie

Horváthová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Diagnostika očních virových onemocnění

Hroudová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Katalýza - výukový videopořad

Hrubá, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vypracování kapitoly pro učebnici středoškolské chemie

Cholevová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vypracování kapitoly pro učebnici středoškolské chemie

Chytková, Naďa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Lagrangeovské modelování v rámci studia šíření znečišťujících látek v ovzduší

Jandová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Člověk a pitná voda

Kabátová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Voltametrické techniky v praktiku z analytické chemie