Počet výsledků: 161

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Aplikovaná biochemie: Aplikovaná biochemie
zahrnout jen obhájené práce

Ambroz, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Enzymové stanovení methanolu

Ambrož, Marcel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Modifikace polysacharidů pro bioanalytické účely

Antovská, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Účinek frakcí polyanilinových nanočástic na oxidační vzplanutí lidských neutrofilů

Anýžová, Aneta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Renální karcinom: biologie, léčba a proteinové biomarkery

Bačová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Studium vazebných vlastností lektinů pomocí aglutinace buněk

Balázs, Beáta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Metody vyšetření variability genů u ryb – porovnání SSCP a HRM

Balcarová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Vliv signální sekvence na účinek mutantních proteinů cryptogeinu

Bardelčík, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Přítomnost rodu Borrelia a druhu Anaplasma phagocytophilum v klíšťatech Ixodes ricinus získaných z různých oblastí České republiky

Bařinová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Bakteriální produkce iodininu

Beníčková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Glukokortikoidní a další jaderné receptory – jejich funkce a regulace cizorodými látkami

Beňová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Studium reakce imobilizované tyrosinasy

Botíková, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Enzymová imunostanovení pro diagnostiku bakteriálních chorob včel

Brandtnerová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Úloha genu pro MSX1 v patogenezi hypodoncie

Bučeková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Stanovení isoflavonů v krmivech

Dobrovolná, Pavlína

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Sledování volných a vázaných forem isoflavonů v mléce

Duchovná, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Kvantifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie

Dvořák, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Vliv cytostatik na prostatické nádorové linie.

Eklová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Analýza mykolových kyselin hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí/ionizací za účasti matrice

Fialová, Jindřiška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Hodnocení cytotoxického účinku rutheniových derivátů na vybrané nádorové linie.

Gachová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Polymorfizmy v genech kódujících proteiny zapojené při tvorbě skloviny a jejich vztah k zubnímu kazu