Počet výsledků: 572

Výsledky se týkají 4 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geologie: Geologie
zahrnout jen obhájené práce

Abt, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Studium speleoaerosolů ve vybraných jeskyních silezika

Adamcová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Paleontologické zpracování lokality Kotouč u Štramberka - sbírky ÚGV

Adamcová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Miocenní sedimenty v Určicích na Prostějovsku a jejich fosilie

Alexová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Macerační techniky v palynologii

Ambrož, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Geochemický vývoj důlních vod na uranovém dole Rožná

Ambrožová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Podmínky vzniku močových kamenů

Antl, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Tektonická analýza kyšperského zlomu

António, Narciso

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu

Antošová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Bakteriální aktivita v kyselých důlních vodách

Bačovská, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Gamaspektrometrická charakteristika letovického krystalinika - metaofiolitoveho komplexu

Balážik, Ondrej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Odhad doby zadržení vod ve vadózní zóně: Mg ve skapových vodách

Balšínková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd

Bára, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Návrh rekultivace v místě likvidované těžební sondy

Barák, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Strukturní analýza propasti Macocha v Moravském krasu

Bárta, František

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Tektonika styku moldanubika a kutnohorského krystalinika v profilu Zruč nad Sázavou - Malešov

Bárta, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Stavba intruze benešovského typu středočeského plutonu

Barták, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Revize vybraného materiálu svrchnokarbonských tetrapodů z lokality Nýřany, Česká republika

Bartes, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Současný stav poznání tzv. dinasových křemenců v Podkrušnohoří

Barthová, Ivica

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Uvolňování polymerů kyseliny křemičité při rozpouštění silikátů

Bartošová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie
Bakalářská práce: Geochemie uraninitů v severozápadní části rudního pole Slavkovice-Škrdlovice