Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru KOND Fyzika kondenzovaných látek (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek
zahrnout jen obhájené práce

Mikmeková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Přímé zobrazení vnitřního napětí v krystalu pomocí pomalých elektronů